CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ D’INFERMERS O INFERMERES A TORTOSA SALUT SL. Referència: INF-202009

Número d’Expedient: INF-202009

Descripció: Convocatòria pública per a la selecció d’infermeres o infermers per a la Clínica Terres de l’Ebre (CTE).

Documentació de la Convocatòria

Podeu consultar els barems de valoració aquí.

Les persones interessades han d’enviar la següent documentació:

 1. Carta de presentació personal indicant les motivacions del lloc de treball, la categoria a la que s’opta i la referència: INF-202009
 2. Currículum Vitae actualitzat
 3. El fitxer Excel “Valoració de mèrits” degudament emplenat
 4. El document d’entrega de currículum degudament emplenat

La documentació s’ha de fer arribar en un únic correu electrònic que contingui els quatre documents a l’adreça de correu: rrhh.cte@saluttortosa.cat abans del dia 4 d’octubre de 2020.

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ DE LLEVADORS O LLEVADORES A TORTOSA SALUT SL. Referència: LLE-202008

Número d’Expedient: LLE-202008

Descripció: Convocatòria pública per a la selecció d’infermeres o infermers per a la Clínica Terres de l’Ebre (CTE).

Documentació de la Convocatòria

Podeu consultar els bàrems de valoració aquí.

Les persones interessades han d’enviar la següent documentació:

 1. Carta de presentació personal indicant les motivacions del lloc de treball, la categoria a la que s’opta i la referència: LLE-202008
 2. Currículum Vitae actualitzat
 3. El fitxer Excel “Valoració de mèrits” degudament emplenat
 4. El document d’entrega de currículum degudament emplenat

La documentació s’ha de fer arribar en un únic correu electrònic que contingui els quatre documents a l’adreça de correu: rrhh.cte@saluttortosa.cat abans del dia 3 de setembre de 2020.

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ D’INFERMERS O INFERMERES A TORTOSA SALUT SL. Referència: INF-202008

Número d’Expedient: INF-202008

Descripció: Convocatòria pública per a la selecció d’infermeres o infermers per a la Clínica Terres de l’Ebre (CTE).

Documentació de la Convocatòria

Podeu consultar els bàrems de valoració aquí.

Les persones interessades han d’enviar la següent documentació:

 1. Carta de presentació personal indicant les motivacions del lloc de treball, la categoria a la que s’opta i la referència: INF-202008
 2. Currículum Vitae actualitzat
 3. El fitxer Excel “Valoració de mèrits” degudament emplenat
 4. El document d’entrega de currículum degudament emplenat

La documentació s’ha de fer arribar en un únic correu electrònic que contingui els quatre documents a l’adreça de correu: rrhh.cte@saluttortosa.cat abans del dia 3 de setembre de 2020.

Borsa de treball per cobrir futures eventualitats

ES CERCA

 • Ajudants/tes d’oficis varis de manteniment i rober
 • Auxiliars administratius
 • Auxiliars de serveis informàtics
 • Educadors/es socials
 • Facultatius/ves d’especialitats mèdiques i quirúrgiques
 • Facultatius/ves experts en urgències hospitalàries
 • Farmacèutics/Farmacèutiques
 • Fisioterapeutes
 • Infermers/es
 • Llevadors/es
 • Marmitons/es de cuina-cafeteria
 • Netejadors/es
 • Psicòlegs/Psicòlogues
 • Tècnics/Tècniques auxiliars en cures d’infermeria
 • Tècnics/Tècniques especialistes en diagnòstic per la imatge
 • Tècnics/Tècniques especialistes en laboratori de diagnòstic clínic
 • Treballadors/es socials
 • Zeladors/es i/o portalliteres

Continua llegint

QUALIFICACIÓ VALORACIONS ASPIRANTS PLACES D’OFERTA PÚBLICA TORTOSA SALUT SL.

A continuació es fan publiques les actes del tribunal qualificador per les diverses places d’oferta pública publicades per Tortosa Salut SL per ordre decreixent de puntuació.

S’aniran publicant en el següent apartat les properes actes per als diferents llocs de treball:

Acta tribunal qualificador metge/essa especialista per al Servei d’Urgències

Acta tribunal qualificador metge/essa especialista en Ginecologia i Obstetrícia

Acta tribunal qualificador d’auxiliar adminnistratiu/va

Acta tribunal qualificador de llevador/a

Acta tribunal qualificador d’auxiliar d’infermeria

Acta tribunal qualificador de fisioterapeuta

Acta tribunal qualificador d’infermeria

CONVOCATÒRIES PER A LA SELECCIÓ DE PLACES EN RÈGIM LABORAL FIX – LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS

Després de les verificacions de les candidatures rebudes per part dels departaments corresponents de Tortosa Salut, i d’acord als criteris descrits en les bases aprovades pel Consell d’Administració de Tortosa Salut el passat 22 de març de 2019, es dicta la present resolució per publicar la llista provisional de persones admeses i excloses en els diferents processos de selecció:

Llistat provisional

Per altra banda, podeu consultar les Bases i Annexos de la convocatòria a la notícia anterior.