BASES CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT CONTRACTACIÓ TEMPORAL PER COBERTURA D’EVENTUALITATS – Ref.: TRX-0122

Publicat el 31 març de 2022

TORTOSA SALUT S.L.
PRECISA INCORPORAR
Tècnic Especialista en Diagnòstic per a la Imatge
N1 referència: TRX-0122