1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Identitat: Tortosa Salut, S.L.

Adreça postal: Plaça 1 d’Octubre, 6-8, 43500, Tortosa

Telèfon: 977 58 82 05

Correu electrònic: clinicaterresebre@saluttortosa.cat

 

 1. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Com pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades?

Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de l’adreça creada a tal efecte: dpd.clinicaterresebre@saluttortosa.cat

 

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

En compliment d’allò que disposa el Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades, et comuniquem que des de Tortosa Salut, S.L. tractem les dades que ens facilites a través dels formularis i la pàgina web per a les finalitats següents:

 1. Facilitar informació als usuaris que ho desitgin sobre els serveis prestats a l’entitat.
 2. Gestionar les queixes, els agraïments o els suggeriments que formuli i ens faci arribar, així com la comunicació amb vostè en relació a aquestes.
 3. Gestionar la recepció de currículums per a la posterior valoració dels candidats a ocupar un lloc de treball dins de l’entitat.
 4. Tractament de dades de cookies.

 

 1. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

Les seves dades seran tractades en base a les següents legitimacions establertes en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades:

 1. Pel compliment d’una obligació aplicable al responsable del tractament.
 2. Per l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
 3. Per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer.
 4. Pel consentiment de l’interessat pel tractament de les seves dades personals per una o vàries finalitats.

 

 1. DESTINATARIS DE LES DADES

A quins tercers comunicarem les seves dades personals?

Les dades que ens faciliti a través dels formularis i de la pàgina web no seran comunicades a cap tercer, llevat que sigui pel compliment d’una obligació legal, o bé, sense el consentiment del propi interessat. Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran transferides a cap altre país de fora de la Unió Europea.

 

 1. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals que vostè ens faciliti es tractaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides. Passat aquest termini, Tortosa Salut, S.L. conservarà les seves dades personals quan aquestes deixin de ser pertinents per les finalitats recollides, degudament bloquejades, per la seva posada a disposició de les administracions públiques competents, els jutges i tribunals o el ministeri fiscal durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb l’usuari i/o els terminis de conservació previstos legalment. Tortosa Salut, S.L. procedirà a la supressió física de les seves dades un cop transcorreguts aquests terminis.

 

 1. DRETS

Quins drets té i com pot exercir-los?

Els interessats podran exercir, si ho desitgen, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al tractament, i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, a través dels següents mitjans:

 • Mitjançant enviament de sol·licitud per escrit a l’adreça postal indicada.
 • Mitjançant enviament de sol·licitud al correu electrònic clinicaterresebre@saluttortosa.cat.

Els interessats podran, en relació amb aquells tractaments que estiguin basats en l’obtenció del seu consentiment, retirar el seu consentiment mitjançant el procediment que es detalla en el paràgraf anterior.

Així mateix, si creu que ha estat vulnerada la tutela d’algun dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat/).

Podrà trobar informació addicional sobre els diferents tractaments de dades personals en els següents enllaços:

Informació addicional assistencial

Informació addicional currículums

Informació addicional queixes, reclamacions i agraïments