OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

Publicat el 6 abril de 2022

Avui, 06 d’abril de 2022, s’han publicat les bases de l’Oferta Pública d’Ocupació per a la contractació com a personal laboral indefinit fix corresponents a la taxa de reposició i d’estabilització de l’ocupació temporal per un total de 92 places de professionals assistencials i les 32 places de serveis generals al centre, al BOPT i DOGC.

Trobareu les bases i l’accés a l’aplicació on inscriure-us a la intraweb i a la web del centre. Tanmateix les adjuntem també en aquest correu.

La informació aportada serà traspassada a l’espai de borsa de treball en cas de no aconseguir ninguna plaça.

Els passos a seguir són:

  1.  

1. Inscriure’s a la web borsa. (https://opo.clinicaterresebre.cat/) L’aplicació s’obrirà demà dia 7 d’abril fins al 28 d’abril de 2022. Una vegada esteu inscrits, rebreu al correu que haureu introduït el codi usuari, amb el qual podreu entrar a l’aplicació les vegades que necessiteu.

 

2. Introduïdes les dades personals, podreu anotar tots els mèrits curriculars i l’experiència: indicant el nom del curs, les hores del mateix i l’any en que s’ha cursat, de cada un. Important! Els mèrits curriculars s’han de presentar en HORES i els cursos presentats, han de ser impartits per Organismes Oficials, Universitats, Institucions Sanitàries… i que tinguin relació directa amb el lloc realitzat i les tasques realitzades.

 

3. Una vegada introduïdes les dades, podreu accedir al calendari i triar un dia i una hora per poder validar de forma presencial tota la informació. El dia triat, caldrà aportar original i fotocòpia de tots els mèrits, certificats d’empresa, vida laboral, fotocòpia de DNI, certificat de delictes sexuals, certificat de grau de discapacitat, etc. L’ordre de presentació de la documentació, ha de ser IGUAL, a l’ordre del full que es genera al finalitzar la introducció de totes les dades. NO ES REALITZARAN FOTOCÒPIES.

 

4. El dia atorgat, es validarà la informació introduïda i es farà entrega d’un full justificant les dades que es tindran per puntuar.

 

5. Finalitzat el període de validació, es publicaran en el termini màxim de 7 dies laborables, els llistats provisionals dels aspirants. S’obre un període de reclamacions de 5 dies laborables.

 

6. Exhaurit el termini per esmenes i reclamacions, es publicaran els llistats amb les puntuacions definitives.

 

Preguem màxima puntualitat el dia i hora de la validació.

 

Per qualsevol dubte o aclariment, podeu enviar un correu electrònic a rrhh.cte@saluttortosa.cat