TÈCNIC/A EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Publicat el 12 gener de 2022

HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE JESUS TORTOSA I TORTOSA SALUT S.L.
PRECISEN INCORPORAR
TÈCNIC/A EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
N1 referència: TEC-PRL-22