EL CENTRE

La Clínica Terres de l’Ebre (CTE) és un centre d’hospitalització d’aguts, acreditat pel Departament de Salut i ubicat al barri de Ferreries de Tortosa.

La clínica disposa de les corresponents autoritzacions i acreditacions. Forma part dels hospitals que desenvolupen activitats continuades de qualitat, seguretat dels pacients, xarxa catalana d’hospitals i serveis promotors de la salut, xarxa catalana d’hospitals sense fum, etc. A més, col·labora amb diverses entitats educatives en la formació pregraduada i postgraduada de futurs professionals sanitaris i no sanitaris.

0
LLITS
0
SALES PARTS
0
INCUBADORES
0
BOXS URGÈNCIES
0
QUIRÒFANS

MISSIÓ

Oferir atenció sanitària, de consultes externes, quiròfans, hospitalització i urgències, de qualitat i amb seguretat a ciutadans particulars, mutualistes i usuaris de la xarxa pública de les Terres de l’Ebre, el Baix Maestrat i el Baix Aragó.


VISIÓ

Volem ésser un centre de serveis sanitaris de referència, per a tots els ciutadans i mútues d’assegurances de salut, treballant amb qualitat i seguretat, i en estreta col·laboració i continuïtat assistencial amb la resta de dispositius sanitaris del territori.

VALORS

Valorem la proximitat, la qualitat i la seguretat en l’assistència sanitària i el tracte personalitzat vers els nostres usuaris; la responsabilitat i la competència dels nostres professionals; i la sostenibilitat i els compromisos ètics del centre vers la societat.

CODI ÈTIC

1. Proporcionar una atenció sanitària integral i de qualitat a tots els usuaris sense discriminar per raons ètniques, culturals, de gènere, socioeconòmiques o religioses i tenint en compte la individualitat de cada usuari des de l’inici a la fi de la seua vida.

 

2. Defensar i propagar, tant al nostre centre com a les àrees d’atenció externa, el principi de no discriminació, ni restricció de recursos per raó de l’edat.

 

3. Procurar un tracte digne, comprensiu i confortable als usuaris, familiars, acompanyants i voluntaris, respectant i garantint la seua intimitat, autonomia, confidencialitat i el dret a rebre una informació oportuna i comprensible.

 

4. Respectar i fomentar els drets dels usuaris i la seva participació en la presa de decisions, en la formulació de consultes d’índole ètica, en la manifestació de les voluntats anticipades i en la resolució de possibles conflictes ètics.

 

5. Promoure i vetllar per tenir un ambient de treball digne, segur i saludable per a tots els professionals, que afavoreixi la seua actualització de competències, la cooperació mútua i el respecte en les relacions interpersonals.

 

6. Vetllar perquè tots els professionals tinguin una formació adequada amb actualització continuada dels coneixements per millorar la qualitat de l’atenció.

 

7. Fer que les actuacions del centre siguin coherents amb els valors ètics en relació amb la publicitat, comercialització, pràctiques competitives, procediments economicofinancers i responsabilitat social i mediambiental.

DE L'ALIANÇA A LA CLÍNICA TERRES DE L'EBRE

L'EVOLUCIÓ DE LA CLÍNICA AL LLARG DELS ANYS

Antigament la Clínica Terres de l’Ebre es denominava Clínica La Alianza, la qual va obrir les seues portes el 1945 al centre de Tortosa, concretament al carrer Llotja, impulsada per la Quinta de Salud La Alianza-Mutualidad de Previsión Social, amb 1250 associats. Hi treballaven entre 7 i 8 metges especialistes i 2 practicants, mentre que les cures d’infermeria les realitzaven les monges i d’altres persones duien a terme les tasques d’auxiliars d’infermeria. En aquells temps, s’oferien els serveis d’otorrinolaringologia, cirurgia general, traumatologia, ginecologia i radiologia. També hi havia un petit servei d’hospitalització, una bugaderia i una cuina.

La Clínica La Alianza sol·licita comprar els actuals terrenys, situats a Ferreries, el 1959, atès que la situació del centre era de constant creixement, entre l’augment demogràfic i dels mutualistes, així com per la manca d’espai d’aquell centre de salut. La construcció de l’edifici que coneixem en l’actualitat es va dur a terme durant la dècada dels anys 60. I, d’aquesta manera, el 1971 s’inaugurava el nou edifici a la Plaça Joaquim Bau del barri de Ferreries; avui, plaça 1 d’Octubre.

Aquest complex de 6 plantes va esdevenir un referent al territori, i és que fins a la inauguració de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, el 1976, va ser el principal centre sanitari de la població de les Terres de l’Ebre, el Baix Maestrat i del Baix Aragó. El mateix any, a l’antic edifici de la clínica La Alianza es va crear una Escola d’Infermeria femenina adscrita a la Universitat de Barcelona. Durant cinc anys, la Quinta de Salud La Alianza va impartir els estudis d’Ajudant Tècnic Sanitari (ATS), i es calcula que unes 120 dones van obtenir-ne la titulació.

QUI SOM?

La Clínica Terres de l’Ebre (CTE) és un centre d’hospitalització d’aguts, acreditat pel Departament de Salut i ubicat al barri de Ferreries de Tortosa.

La clínica disposa de les corresponents autoritzacions i acreditacions, i forma part dels hospitals que desenvolupen activitats continuades de qualitat; seguretat dels pacients; xarxa catalana d’hospitals i serveis promotors de la salut; xarxa catalana d’hospitals sense fum; etc., i col·labora amb diverses entitats educatives en la formació pregraduada i postgraduada de futurs professionals sanitaris i no sanitaris.

0
LLITS
0
SALES PARTS
0
INCUBADORES
0
BOXS URGÈNCIES
0
QUIRÒFANS

MISSIÓ

Oferir atenció sanitària, de qualitat i accessible, de consultes externes, quiròfans, hospitalització i urgències, a ciutadans particulars, mutualistes i usuaris de la xarxa pública de les Terres de l’Ebre, el Baix Maestrat i el Baix Aragó.

VISIÓ

Volem ésser un centre de serveis sanitaris de referència, per a tots els ciutadans i mútues d’assegurances de salut, treballant en estreta col·laboració i continuïtat assistencial amb la resta de dispositius sanitaris del territori. 

VALORS

Valorem la proximitat, la seguretat en l’assistència sanitària i el tracte personalitzat vers els nostres usuaris; la responsabilitat i la competència dels nostres professionals; i la sostenibilitat i els compromisos ètics del centre vers la societat.

CODI ÈTIC

1. Proporcionar una atenció sanitària integral i de qualitat a tots els usuaris sense discriminar per raons ètniques, culturals, de gènere, socioeconòmiques o religioses i tenint en compte la individualitat de cada usuari des de l’inici a la fi de la seua vida.

 

2. Defensar i propagar, tant al nostre centre com a les àrees d’atenció externa, el principi de no discriminació, ni restricció de recursos per raó de l’edat.

 

3. Procurar un tracte digne, comprensiu i confortable als usuaris, familiars, acompanyants i voluntaris, respectant i garantint la seua intimitat, autonomia, confidencialitat i el dret a rebre una informació oportuna i comprensible.

 

4. Respectar i fomentar els drets dels usuaris i la seva participació en la presa de decisions, en la formulació de consultes d’índole ètica, en la manifestació de les voluntats anticipades i en la resolució de possibles conflictes ètics.

 

5. Promoure i vetllar per tenir un ambient de treball digne, segur i saludable per a tots els professionals, que afavoreixi la seua actualització de competències, la cooperació mútua i el respecte en les relacions interpersonals.

 

6. Vetllar perquè tots els professionals tinguin una formació adequada amb actualització continuada dels coneixements per millorar la qualitat de l’atenció.

 

7. Fer que les actuacions del centre siguin coherents amb els valors ètics en relació amb la publicitat, comercialització, pràctiques competitives, procediments economicofinancers i responsabilitat social i mediambiental.

QUI SOM?

La Clínica Terres de l’Ebre (CTE) és un centre d’hospitalització d’aguts, acreditat pel Departament de Salut i ubicat al barri de Ferreries de Tortosa.

La clínica disposa de les corresponents autoritzacions i acreditacions, i forma part dels hospitals que desenvolupen activitats continuades de qualitat; seguretat dels pacients; xarxa catalana d’hospitals i serveis promotors de la salut; xarxa catalana d’hospitals sense fum; etc., i col·labora amb diverses entitats educatives en la formació pregraduada i postgraduada de futurs professionals sanitaris i no sanitaris.

0
LLITS
0
PARTS
0
INCUBADORES
0
BOX URGÈNCIES
0
QUIRÒFANS

MISSIÓ

Oferir atenció sanitària, de qualitat i accessible, de consultes externes, quiròfans, hospitalització i urgències, a ciutadans particulars, mutualistes i usuaris de la xarxa pública de les Terres de l’Ebre, el Baix Maestrat i el Baix Aragó.

VISIÓ

Volem ésser un centre de serveis sanitaris de referència, per a tots els ciutadans i mútues d’assegurances de salut, treballant en estreta col·laboració i continuïtat assistencial amb la resta de dispositius sanitaris del territori. 

VALORS

Valorem la proximitat, la seguretat en l’assistència sanitària i el tracte personalitzat vers els nostres usuaris; la responsabilitat i la competència dels nostres professionals; i la sostenibilitat i els compromisos ètics del centre vers la societat.

CODI ÈTIC

1. Proporcionar una atenció sanitària integral i de qualitat a tots els usuaris sense discriminar per raons ètniques, culturals, de gènere, socioeconòmiques o religioses i tenint en compte la individualitat de cada usuari des de l’inici a la fi de la seua vida.

 

2. Defensar i propagar, tant al nostre centre com a les àrees d’atenció externa, el principi de no discriminació, ni restricció de recursos per raó de l’edat.

 

3. Procurar un tracte digne, comprensiu i confortable als usuaris, familiars, acompanyants i voluntaris, respectant i garantint la seua intimitat, autonomia, confidencialitat i el dret a rebre una informació oportuna i comprensible.

 

4. Respectar i fomentar els drets dels usuaris i la seva participació en la presa de decisions, en la formulació de consultes d’índole ètica, en la manifestació de les voluntats anticipades i en la resolució de possibles conflictes ètics.

 

5. Promoure i vetllar per tenir un ambient de treball digne, segur i saludable per a tots els professionals, que afavoreixi la seua actualització de competències, la cooperació mútua i el respecte en les relacions interpersonals.

 

6. Vetllar perquè tots els professionals tinguin una formació adequada amb actualització continuada dels coneixements per millorar la qualitat de l’atenció.

 

7. Fer que les actuacions del centre siguin coherents amb els valors ètics en relació amb la publicitat, comercialització, pràctiques competitives, procediments economicofinancers i responsabilitat social i mediambiental.

DE L'ALIANÇA A LA CLÍNICA TERRES DE L'EBRE

L'EVOLUCIÓ DE LA CLÍNICA AL LLARG DELS ANYS

Antigament la Clínica Terres de l’Ebre es denominava Clínica La Alianza, la qual va obrir les seues portes el 1945 al centre de Tortosa, concretament al carrer Llotja, impulsada per la Quinta de Salud La Alianza-Mutualidad de Previsión Social, amb 1250 associats. Hi treballaven entre 7 i 8 metges especialistes i 2 practicants, mentre que les cures d’infermeria les realitzaven les monges i d’altres persones duien a terme les tasques d’auxiliars d’infermeria. En aquells temps, s’oferien els serveis d’otorrinolaringologia, cirurgia general, traumatologia, ginecologia i radiologia. També hi havia un petit servei d’hospitalització, una bugaderia i una cuina.

La Clínica La Alianza sol·licita comprar els actuals terrenys, situats a Ferreries, el 1959, atès que la situació del centre era de constant creixement, entre l’augment demogràfic i dels mutualistes, així com per la manca d’espai d’aquell centre de salut. La construcció de l’edifici que coneixem en l’actualitat es va dur a terme durant la dècada dels anys 60. I, d’aquesta manera, el 1971 s’inaugurava el nou edifici a la Plaça Joaquim Bau del barri de Ferreries; avui, plaça 1 d’Octubre.

Aquest complex de 6 plantes va esdevenir un referent al territori, i és que fins a la inauguració de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, el 1976, va ser el principal centre sanitari de la població de les Terres de l’Ebre, el Baix Maestrat i del Baix Aragó. El mateix any, a l’antic edifici de la clínica La Alianza es va crear una Escola d’Infermeria femenina adscrita a la Universitat de Barcelona. Durant cinc anys, la Quinta de Salud La Alianza va impartir els estudis d’Ajudant Tècnic Sanitari (ATS), i es calcula que unes 120 dones van obtenir-ne la titulació.