Tall de borsa extraordinari en la categoria de llevador/a · 3 d’octubre de 2022

El proper dilluns, 3 d’octubre de 2022, es realitzarà un tall urgent de borsa de treball, per cobertura d’una necessitat imprevista en la categoria de llevador/a.

El llistat dels aspirants puntuat es publicarà el següent dia, concretament el dimarts 4 d’octubre de 2022, al web del centre de salut i a la intranet.

Podeu consultar el resultat del tall a la carpeta corresponent i el llistat de borsa actualitzat a partir del dimarts 4 d’octubre de 2022.

Els mèrits o les inscripcions realitzades a partir de les 24 hores del dilluns 3 d’octubre quedaran pendents de validació en propers talls de la borsa de treball.

Podeu consultar els resultats fent clic AQUÍ.

Tall borsa dia 27 de juliol de 2022 de farmacèutic/a, auxiliar administratiu, oficial administratiu, matrones i facultatius en les especialitats de pediatria i ginecologia

El reglament de borsa de treball en el seu punt vuitè estableix que quan hi hagi manca de professionals en alguna categoria es podrà realitzar un tall.

El dia 27 de juliol de 2022 es produirà un tall de la borsa de treball en les categories de farmacèutic/a, auxiliar administratiu, oficial administratiu, matrones i facultatius en les especialitats de pediatria i ginecologia. L’aplicació durant aquest dia i solament en aquestes categories no estarà operativa.

El dia 29 de juliol es publicaran els llistats provisionals i es deixaran 5 dies naturals per tal de presentar al·legacions que s’hauran de fer via correu electrònic a rrhh.cte@saluttortosa.cat.

Les persones inscrites en les categories esmentades fins les 24:00 hores del dia 26 de juliol rebran un correu electrònic on se’ls indicarà el dia i hora per poder presentar la documentació i validar.

El personal que actualment te contracte temporal o pendent de convocatòria al centre en aquestes categories tan sols s’han d’inscriure i no es necessari que vinguin a validar.

El dia 3 d’agost es publicaran els llistats definitius.

Resultats provisionals

Tall dia 27 de juliol de 2022 de farmacèutic/a

Important

Tall dia 27 de juliol de 2022 de farmacèutic/a, auxiliar administratiu, oficial administratiu , matrones i facultatius en les especialitats de pediatria i ginecologia cliqueu aquí

 

Tal i com s’especificava al punt catorzè de les bases del procés de selecció per a la cobertura en règim laboral fix corresponents a la taxa addicional per l’estabilització prevista a la Llei 20/2021 de 28 de desembre : els aspirants que no obtenen plaça, passaran a formar part de la Borsa de Treball del personal laboral de la societat…”. Per consultar la base de la convocatòria clik aquí.

Tot el personal que no ha obtingut plaça a la oferta pública d’ocupació passa a formar part de la borsa de treball del centre, d’aquesta forma es realitza un primer tall de borsa. Podeu consultar els llistats de borsa de treball per categories clicant aquest enllaç. Els propers talls es realitzaran segons consta al punt vuitè del Reglament de Borsa de Treball.

MOLT IMPORTANT!

Les persones que en anteriors convocatòries i obertures de borsa de treball  van presentar sol·licitud, s’hauran de torna a registra a la nova aplicació per tal de formar part de la nova borsa de treball.

Les categories professionals que no van sortir a concurs en l’oferta pública d’ocupació es podran inscriure a partir del dia 11 de juliol de 2022.

Per consultar el reglament de borsa de treball feu clic aquí.

Per registrar-te a l’aplicació feu clic aquí.

Oferta Pública d’Ocupació – Llistat definitiu

Avui, 06 d’abril de 2022, s’han publicat les bases de la Oferta Pública d’Ocupació  per a la contractació com a personal laboral indefinit fix corresponents a la taxa de reposició i d’estabilització de l’ocupació temporal per un total de 92 places de professionals assistencials i les 32 places de serveis generals del centre, al BOPT i DOGC.

Trobareu les bases i l’accés a l’aplicació on inscriure-us a la intraweb i a la web del centre. Tanmateix les adjuntem també en aquest correu.

La informació aportada serà traspassada a l’espai de borsa de treball en cas de no aconseguir una plaça.

Els passos a seguir són:

  1. Inscriure’s a la web borsa. (https://opo.clinicaterresebre.cat/) L’aplicació s’obrirà demà dia 7 d’abril fins al 5 de maig de 2022. Una vegada esteu inscrits, rebreu al correu que haureu introduït , el codi usuari amb el qual podreu entrar a l’aplicació les vegades que necessiteu.
  2. Introduïdes les dades personals, podreu anotar tots els mèrits curriculars i l’experiència: indicant el nom del curs, les hores del mateix i l’any en que s’ha cursat, de cada un. Important! Els mèrits curriculars s’han de presentar en HORES i els cursos presentats, han de ser impartits per Organismes Oficials, Universitats, Institucions sanitàries… i que tinguin relació directa amb el lloc de treball i les tasques realitzades
  3. Una vegada introduïdes les dades, podreu accedir al calendari i triar un dia i una hora per poder validar de forma presencial tota la informació. El dia triat, caldrà aportar original i fotocòpia de tots els mèrits, certificats d’empresa, vida laboral, fotocòpia de DNI, certificat de delictes sexuals, certificat de grau de discapacitat, etc. L’ordre de presentació de la documentació, ha de ser IGUAL, a l’ordre del full que es genera al finalitzar la introducció de totes les dades. NO ES REALITZARAN FOTOCÒPIES.
  4. El dia atorgat, es validarà la informació introduïda i es farà entrega d’un full justificant les dades que es tindran per puntuar.
  5. Finalitzat el període de validació, es publicaran en el termini de màxim 7 dies laborables, els llistats provisionals dels aspirants. S’obre un període de reclamacions de 5 dies laborables.
  6. Exhaurit el termini per esmenes i reclamacions, es publicaran els llistats amb les puntuacions definitives.

Preguem màxima puntualitat el dia i hora de la validació.

Per qualsevol dubte o aclariment, podeu enviar un correu electrònic a rrhh.cte@saluttortosa.cat

Bases Assitencials       Bases Serveis Generals       Esmena        Admesos i exclosos Provisional    Llistat provisional    Llistat definitiu