CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

Publicat el 9 març de 2022

HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE JESUS TORTOSA I TORTOSA SALUT S.L.
PRECISEN INCORPORAR
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
N1 referència: COM 01/22