Borsa de treball

Cobertura d’eventualitats imprevistes i necessàries.

Borsa de treball

Cobertura d’eventualitats imprevistes i necessàries.

Convocatòries i taxa de reposició

Podreu trobar aquelles convocatòries existents a llocs de treball de nova creació i taxa de reposició que cada any estableix la Llei de Pressupostos Generals.

Convocatòries i taxa de reposició

Podreu trobar aquelles convocatòries existents a llocs de treball de nova creació i taxa de reposició que cada any estableix la Llei de Pressupostos Generals.

Conveni col·lectiu

A continuació, hi trobareu el III Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

A més, també està al vostre abast la infografia on hi destaquen les principals millores de les condicions laborals d’aquest conveni. Finalment, teniu disponible les noves taules salarials.

Conveni col·lectiu

A continuació, hi trobareu el III Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

A més, també està al vostre abast la infografia on hi destaquen les principals millores de les condicions laborals d’aquest conveni. Finalment, teniu disponible les noves taules salarials.

Oferta pública d'ocupació​

El procés d’estabilització es realitza de forma extraordinària i es convocarà, de forma excepcional, per dues vies: concurs de mèrits i concurs d’oposició.

  • Concurs de mèrits, per a les places ocupades de forma temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016 o bé ocupades per personal amb una relació temporal des de la mateixa data.
  • Concurs oposició, per a les places ocupades de forma temporal, com a mínim, en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

Oferta pública d'ocupació​

El procés d’estabilització es realitza de forma extraordinària i es convocarà, de forma excepcional, per dues vies: concurs de mèrits i concurs d’oposició.

  • Concurs de mèrits, per a les places ocupades de forma temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016 o bé ocupades per personal amb una relació temporal des de la mateixa data.
  • Concurs oposició, per a les places ocupades de forma temporal, com a mínim, en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.