QUALIFICACIÓ VALORACIONS ASPIRANTS PLACES D’OFERTA PÚBLICA TORTOSA SALUT SL.

A continuació es fan publiques les actes del tribunal qualificador per les diverses places d’oferta pública publicades per Tortosa Salut SL per ordre decreixent de puntuació.

S’aniran publicant en el següent apartat les properes actes per als diferents llocs de treball:

Acta tribunal qualificador metge/essa especialista per al Servei d’Urgències

Acta tribunal qualificador metge/essa especialista en Ginecologia i Obstetrícia

Acta tribunal qualificador d’auxiliar adminnistratiu/va

Acta tribunal qualificador de llevador/a

Acta tribunal qualificador d’auxiliar d’infermeria

Acta tribunal qualificador de fisioterapeuta

Acta tribunal qualificador d’infermeria

CONVOCATÒRIES PER A LA SELECCIÓ DE PLACES EN RÈGIM LABORAL FIX – LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS

Després de les verificacions de les candidatures rebudes per part dels departaments corresponents de Tortosa Salut, i d’acord als criteris descrits en les bases aprovades pel Consell d’Administració de Tortosa Salut el passat 22 de març de 2019, es dicta la present resolució per publicar la llista provisional de persones admeses i excloses en els diferents processos de selecció:

Llistat provisional

Per altra banda, podeu consultar les Bases i Annexos de la convocatòria a la notícia anterior.

 

CONVOCATÒRIES PER A LA SELECCIÓ DE PLACES EN RÈGIM LABORAL FIX

A continuació podeu trobar les bases de les diferents convocatòries per a la selecció de places en règim laboral fix, juntament amb els annexos 2 i 3 a emplenar:

Bases auxiliar administratiu

Bases auxiliar infermeria

Bases fisioterapeuta

Bases infermer/a

Bases llevador/a

Bases metge/ssa especialista en Ginecologia i Obstetrícia

Bases metge/ssa especialista per al servei d’urgències

Annex II – Declaració responsable (Català)

Annex II – Declaración responsable (Español)

Annex III – Sol·licitud

Per qualsevol dubte, us podeu adreçar al departament de recursos humans de la Clínica Terres de l’Ebre, o al telèfon 977588225, en horari de matí de dilluns a divendres de 10:00 a 12:00 i en horari de tarda de dilluns a dijous de 15:00 a 17:00.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el proper dimarts 25/06/2019.