Suspensió procediment convocatòria
Coordinador o coordinadora de Serveis Generals

En data 31 de gener de 2019 es publica una convocatòria de treball per cercar una persona amb coneixement tècnics de manteniment d’instal·lacions hospitalàries amb habilitats de gestió i treball en equip per a la coordinació i supervisió dels serveis generals (manteniment, cuina, neteja i rober) de la Clínica Terres de l’Ebre.

Atès que en aquesta data encara no es troba en vigor l’ordenança reguladora dels drets d’exàmens corresponents al corrent procés selectiu, es suspèn la seva tramitació.

Tortosa, 14 de febrer de 2019