CONVOCATÒRIA TANCADA

Número d’Expedient: MSD-201904

Descripció: CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ D’UN/A METGE/ESSA PER AL CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE LES DROGODEPENDÈNCIES DE TORTOSA SALUT S.L.

Documentació