A continuació podeu trobar les bases de les diferents convocatòries per a la selecció de places en règim laboral fix, juntament amb els annexos 2 i 3 a emplenar:

Bases auxiliar administratiu

Bases auxiliar infermeria

Bases fisioterapeuta

Bases infermer/a

Bases llevador/a

Bases metge/ssa especialista en Ginecologia i Obstetrícia

Bases metge/ssa especialista per al servei d’urgències

Annex II – Declaració responsable (Català)

Annex II – Declaración responsable (Español)

Annex III – Sol·licitud

Per qualsevol dubte, us podeu adreçar al departament de recursos humans de la Clínica Terres de l’Ebre, o al telèfon 977588225, en horari de matí de dilluns a divendres de 10:00 a 12:00 i en horari de tarda de dilluns a dijous de 15:00 a 17:00.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el proper dimarts 25/06/2019.