Borsa de treball per cobrir futures eventualitats

ES CERCA Ajudants/tes d’oficis varis de manteniment i rober Auxiliars administratius Auxiliars de serveis informàtics Educadors/es socials Facultatius/ves d’especialitats mèdiques i quirúrgiques Facultatius/ves experts en urgències hospitalàries Farmacèutics/Farmacèutiques Fisioterapeutes Infermers/es Llevadors/es Marmitons/es de cuina-cafeteria Netejadors/es Psicòlegs/Psicòlogues Tècnics/Tècniques auxiliars en cures d’infermeria Tècnics/Tècniques especialistes en diagnòstic per la imatge Tècnics/Tècniques especialistes en laboratori de diagnòstic clínic…