Urgències

You are here:

Urgències

 

El servei d’urgències presta una atenció immediata, propera i integral seguint el principi d’equitat prioritzant la gravetat per rebre una atenció apropiada d’acord amb les necessitats terapèutiques i els recursos disponibles.

 

Aten tant nens com adults que presentin una patologia aguda, complexa i amb risc immediat per a la vida, amb cobertura les 24h del dia, els 365 dies de l’any.

 

Està format per un equip multidisciplinar que compta amb altres professionals especialitzats per cobrir les necesitats del moment.

You are here:

Urgències