Urgències

Urgències

 

El servei d’urgències presta una atenció immediata, propera i integral seguint el principi d’equitat prioritzant la gravetat per rebre una atenció apropiada d’acord amb les necessitats terapèutiques i els recursos disponibles.

 

Aten tant nens com adults que presentin una patologia aguda, complexa i amb risc immediat per a la vida, amb cobertura les 24h del dia, els 365 dies de l’any.

 

Està format per un equip multidisciplinar que compta amb altres professionals especialitzats per cobrir les necesitats del moment.

Urgències