Després de les verificacions de les candidatures rebudes per part dels departaments corresponents de Tortosa Salut, i d’acord als criteris descrits en les bases aprovades pel Consell d’Administració de Tortosa Salut el passat 22 de març de 2019, es dicta la present resolució per publicar la llista provisional de persones admeses i excloses en els diferents processos de selecció:

Llistat provisional

Per altra banda, podeu consultar les Bases i Annexos de la convocatòria a la notícia anterior.