Descripció del lloc de treball
Depenent de la Direcció Mèdica i de la coordinació concreta de cada servei assistencial de Tortosa Salut SL, les principals tasques del lloc de treball són aquelles relacionades amb les tasques pròpies del lloc de treball de metge o metgessa al servei de Ginecologia i de metge o metgessa al servei de Pediatria.

S’ofereix
• Contractació laboral estable a temps total o parcial, per realitzar activitat assistencial a consultes externes de ginecologia i obstetrícia i a pediatria.
• Possibilitat d’ampliar l’oferta de serveis obstètrics i ginecològics i pediàtrics mitjançant tècniques especials i privades.
• Possibilitat de contractació per realització de guàrdies localitzades de l’especialitat.
• Incorporació immediata.

Lloc i termini de presentació
La documentació s’ha de fer arribar en un únic correu electrònic a l’adreça de correu: rrhh.cte@saluttortosa.cat, el termini màxim de presentació de sol·licituds serà el 30/11/2022.

En el moment de l’entrevista la persona haurà de presentar els mèrits que es sol·liciten en la present convocatòria.

Bases del lloc de treball
Podeu consultar totes les bases d’aquest lloc de treball fent clic AQUÍ.