Borsa4 tsalut sl

CONVOCATÒRIA TANCADA

4 tsalut sl

Per la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

cerca

– Metges/esses experts en urgències hospitalàries
– Infermers/es
– Llevadors/es
– Fisioterapeutes
– Tècnics Especialistes en diagnòstic per la imatge
– Tècnics Especialistes en laboratori de diagnòstic clínic
– Tècnics Auxiliars en Cures d’Infermeria
– Auxiliars Administratius
– Zeladors/es i/o Portalliteres
– Netejadors/es
– Marmitons de cuina-cafeteria
– Ajudants d’oficis varis

Es requereix per a tots els llocs de treball:

  • Titulació mínima exigida acreditada per a la categoria professional a la que s’opta.

Es valorarà:

  • Experiència acreditada en la categoria professional a la que s’opta
  • Formació complementària per al lloc de treball
  • Polivalència funcional
  • Avaluació satisfactòria dels mèrits professionals al centre i/o de les pràctiques professionals acreditades.
  • Domini del català parlat i escrit
  • Coneixements d’anglès i/o altres idiomes

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

Tots els Currículums Vitae rebuts a partir del dia 1 de juny de 2016 seran incorporats automàticament a la Borsa de Treball i no cal fer una nova sol·licitud, a menys que hi hagi nous mèrits a presentar.

Tot el personal temporal d’aquestes categories que presenti els seus serveis en aquest centre haurà de presentar la sol·licitud per seguir en la borsa de treball i actualitzar el seu Currículum Vitae si és el cas.


Les persones interessades envieu la següent documentació:

  1. Carta de sol·licitud (cal especificar la categoria a la que s’opta)
  2. Currículum Vitae actualitzar acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada).

A la següent adreça:

Tortosa Salut, SL
Departament de Recursos Humans
Plaça Joaquim Bau, 6-8
43500 Tortosa
relab_cte@grupsagessa.cat


La convocatòria també està disponible a la web: www.clinicaterresebre.cat i www.tortosa.cat

Termini de presentació de sol·licituds: 31 d’octubre de 2016 a les 15.00