CONVOCATÒRIA TANCADA

4 tsalut sl

Cerquem
INFERMERS/ERES
Per la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

  • Diplomatura o Grau universitari en infermeria.

Es valorarà:

  • Experiència acreditada en la categoria professional.
  • Formació complementària pel lloc de treball.
  • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
  • Polivalència funcional, flexibilitat horària, iniciativa, dinamisme i capacitat de treball en equip.
  • Domini del català parlat i escrit.

Els/les candidats/ates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

Les persones interessades envieu la següent documentació:

1. Carta de sol·licitud

2. Currículum Vitae actualitzat acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

Tortosa Salut, SL
Departament de Recursos Humans
Plaça Joaquim Bau, 6-8
43500 Tortosa
relab_cte@grupsagessa.cat

La convocatòria també està disponible a la web: www.clinicaterresebre.cat i www.tortosa.cat

Termini de presentació de sol·licituds: 7 de juliol de 2017 a les 15:00