Borsa4 tsalut sl

CONVOCATÒRIA TANCADA

4 tsalut sl

Cerca per a la Clínica Terres de l’Ebre: Facultatius especialistes en Ginecologia i Obstetrícia

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
  • Titulació d’Especialista en Ginecologia i Obstetrícia.

Es valorarà:

  • Experiència laboral com a metge o metgessa especialista en Ginecologia i Obstetrícia.
  • Formació específica addicional en relació al lloc de treball.
  • Coneixements de català de nivell C o equivalent.
  • Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual.
  • Es cerca professionals amb iniciativa, dinamisme, bons comunicadors, orientats a la millora continua i amb capacitat de treball en equip.

 

S’ofereix:

  • Contractació laboral a temps total o parcial, temporal o de llarga durada per realitzar activitat assistencial a consultes externes de ginecologia i obstetrícia, ecografies de 12 i 20 setmanes, ecografies 4D i quiròfan amb equips d’endoscòpia.
  • Possibilitat de contractació per realització de guàrdies localitzades de l’especialitat.

 

Incorporació durant el mes de maig/juny de 2016

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

1. Carta de sol·licitud

2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)A l’adreça següent :

Tortosa Salut, SL
Departament de Recursos Humans
Plaça Joaquim Bau, 6-8
43500 Tortosa
relab_cte@grupsagessa.cat

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 13 d’abril de 2016

La convocatòria també està disponible a la web: www.grupsagessa.cat