Laboratori anatomia patològica

Laboratori anatomia patològica

  • Biòpsia.

Consisteix en l’extracció d’una mostra de teixit per al seu estudi i diagnòstic.

  • Biòpsia intraoperatòria.

És una tècnica de biòpsia que permet el diagnòstic “in situ” mentre el pacient encara està al quiròfan i que facilita la decisió del procediment quirúrgic més adequat.

  • Citologia

Consisteix en l’anàlisi d’una mostra de cèl·lules obtinguda o extreta d’una persona.

    • Citologia exfoliativa:  frotis vaginal o cervicovaginal de Papanicolaou.
    • Citologia intervencionista: la punció aspirativa amb agulla fina (PAAF) 
  • Tècniques histoquímiques i immunohistoquímiques.

Per completar i ajudar en el diagnòstic de malalties i també per la determinació de factors pronòstics i de tractament d’aquestes malalties, sobre tot oncològiques.

  • Biologia molecular.

És la ciència que estudia els processos vitals dels éssers vius a partir de les seves característiques macromoleculars.  L’ús de diverses tècniques de biologia molecular contribueix al diagnòstic clínic de precisió. La més estesa en el nostre àmbit és la PCR que és basa en la identificació i amplificació de seqüències concretes de material genètic que poden ajudar a identificar factors pronòstics oncològics i als agents responsables de diverses infeccions, entre altres.

 

Dr. Lluís PonsDra. Àngels Fortuño   

 

Laboratori