Instrucció interna de les societats mercantils i entitats que integren el Grup Sagessaque regula les compres de subministraments i de serveis mentre està vigent el procés de regularització en matèria de contractació pública.

Més información:

Instrucció interna