Número d’Expedient: MU-202010

Descripció: Depenent de la Direcció Mèdica i de la coordinació concreta de cada servei assistencial de Tortosa Salut SL, les principals tasques del lloc de treball són aquelles relacionades amb les tasques pròpies del lloc de treball de metge o metgessa al servei d’urgències i hospitalització.

Documentació de la Convocatòria

Podeu consultar els barems de valoració aquí.

Les persones interessades han d’enviar la següent documentació:

  1. Carta de sol·licitud indicant la categoria a la que s’opta i la referència: MU-202010
  2. Currículum Vitae actualitzat
  3. El fitxer Excel “Valoració de mèrits” degudament emplenat
  4. El document d’entrega de currículum degudament emplenat

La documentació s’ha de fer arribar en un únic correu electrònic que contingui els quatre documents a l’adreça de correu: rrhh.cte@saluttortosa.cat abans del dia 11 de novembre de 2020.