Número d’Expedient: LLE-202008

Descripció: Convocatòria pública per a la selecció d’infermeres o infermers per a la Clínica Terres de l’Ebre (CTE).

Documentació de la Convocatòria

Podeu consultar els bàrems de valoració aquí.

Les persones interessades han d’enviar la següent documentació:

  1. Carta de presentació personal indicant les motivacions del lloc de treball, la categoria a la que s’opta i la referència: LLE-202008
  2. Currículum Vitae actualitzat
  3. El fitxer Excel “Valoració de mèrits” degudament emplenat
  4. El document d’entrega de currículum degudament emplenat

La documentació s’ha de fer arribar en un únic correu electrònic que contingui els quatre documents a l’adreça de correu: rrhh.cte@saluttortosa.cat abans del dia 3 de setembre de 2020.