CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT CONTRACTACIÓ TEMPORAL PER COBERTURA D’EVENTUALITATS A TORTOSA SALUT SL.