Responsables del Centre

 • Direcció 
  Salvador Pallejà Sedó
 • Direcció Mèdica
  Adolfo Criado i Gabarró
 • Direcció d’Infermeria
  Lucia Pla Saborit
 • Direcció Econòmica i Administrativa
  Eva Estorach Querol
 • Responsable de la Unitat d’Admissions i Atenció a l’Usuari
  Sandra Lorenzo Carrasco