Presentació

Clínica Terres de l'Ebre

  • La Clínica Terres de l’Ebre (CTE) és un centre d’hospitalització d’aguts, acreditat pel Departament de Salut i ubicat al barri de Ferreries de Tortosa. A desembre de 2012, l’Ajuntament de Tortosa, va constituir la societat mercantil Tortosa Salut SL que és la propietària actual de CTE.
  • Fins a gener de 2013, CTE va formar part de l’Aliança (QSA), important mútua de previsió social amb forta implantació a Catalunya i a les Terres de l’Ebre des de l’any 1904. La primera Clínica l’Aliança a Tortosa es va inaugurar l’any 1945, al carrer de la Llotja, i des de l’any 1971 el nou edifici, de sis plantes, està a la plaça 1 d’Octubre, núm. 6-8. També va anomenar-se Clínica Tortosa i des de fa molts anys és la Clínica Terres de l’Ebre. Fins a la inauguració de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, l’any 1976, va ésser el principal centre sanitari de referència de la població de les Terres de l’Ebre, del Baix Maestrat i del Baix Aragó.
  • La Clínica Terres de l’Ebre disposa a l’actualitat de 38 llits i 2 incubadores; 3 quiròfans; 2 sales de parts; 11 boxs d’urgències i una sala de triatge; serveis de diagnòstic per la imatge, laboratori d’anàlisis clíniques i rehabilitació; i 25 espais per al conjunt de consultes externes i de proves de gabinets de la majoria de serveis i d’especialitats propis d’un hospital de referència bàsic. Durant l’any 2017, CTE ha realitzat 2.800 altes d’hospitalització i cirurgia major ambulatòria; 100 parts; 66.000 consultes externes; 24.000 urgències i 3.700 intervencions als quiròfans.
  • A la clínica hi presten serveis més de 230 professionals (laborals, mercantils i d’empreses subcontractades). CTE és un centre amb un compte de resultats equilibrat que permet fer millores graduals en les instal·lacions i en els serveis que s’amplien de manera continuada. L’any 2017, el pressupost d’ingressos de CTE ha estat de 13.400.000€ dels quals 5.200.000€ (39%) provenen de CatSalut i 7.900.000€ (59%) del conjunt de mútues i de particulars.
  • CTE és un centre de referència en la prestació de serveis a totes les mútues d’assegurança lliure, de treball i esportives; a assegurances de trànsit i a particulars de les Terres de l’Ebre, Baix Maestrat i Baix Aragó, amb un quadre de professionals ampli i qualificat. Des de l’any 2008 és un centre de la xarxa hospitalària pública amb concert amb CatSalut que atén fonamentalment activitat quirúrgica per disminuir les llistes d’espera de les Terres de l’Ebre.
  • La clínica disposa de les corresponents autoritzacions i acreditacions, i forma part dels hospitals que desenvolupen activitats continuades de qualitat; seguretat dels pacients; xarxa catalana d’hospitals i serveis promotors de la salut; xarxa catalana d’hospitals sense fum; etc., i col·labora amb diverses entitats educatives en la formació pregraduada i postgraduada de futurs professionals sanitaris i no sanitaris.