Sagessa Sense Fum

Sense Fum
 
 
L’any 2008 es va organitzar un grup de treball amb representants de tots els centres, anomenat Grup SAGESSA sense fum, amb l’objectiu de millorar el compliment de la política sense fum dels centres sanitaris i atendre les demandes de la població fumadora. Aquest grup realitza diferents activitats, està unificant la història clínica de fumadors a tots els centres del Grup, proporciona ajut als treballadors per deixar de fumar i imparteix formació.
 
Aquí us podeu descarregar els documents en pdf del grup de treball de SAGESSA Sense Fum: