Responsables del Centre

 • Direcció Mèdica
  Adolfo Criado i Gabarró (Currículum)
 • Direcció d’Infermeria
  Lucia Pla Saborit (Currículum)
 • Direcció Econòmica i Administrativa
  Eva Estorach Querol (Currículum)
 • Responsable de la Unitat d’Admissions i Atenció a l’Usuari
  Sandra Lorenzo Carrasco (Currículum)