Suspensió procediment convocatòria Coordinador o coordinadora de Serveis Generals

Suspensió procediment convocatòria
Coordinador o coordinadora de Serveis Generals

En data 31 de gener de 2019 es publica una convocatòria de treball per cercar una persona amb coneixement tècnics de manteniment d’instal·lacions hospitalàries amb habilitats de gestió i treball en equip per a la coordinació i supervisió dels serveis generals (manteniment, cuina, neteja i rober) de la Clínica Terres de l’Ebre.

Atès que en aquesta data encara no es troba en vigor l’ordenança reguladora dels drets d’exàmens corresponents al corrent procés selectiu, es suspèn la seva tramitació.

Tortosa, 14 de febrer de 2019

Llistats definitius de la Borsa de Treball de Tortosa Salut S.L. 2018

A continuació podeu consultar els llistats definitius de la Borsa de Treball de Tortosa Salut S.L. del 2018:

Borsa de treball – Ajudants/es de manteniment – 2018
Borsa de treball – Ajudants/es de rober – 2018
Borsa de treball – Auxiliar de serveis informàtics – 2018
Borsa de treball – Auxiliars administratius/ves – 2018
Borsa de treball – Auxiliars d’infermeria – 2018
Borsa de treball – Educadors/es socials 2018
Borsa de treball – Facultatius/ves pel servei d’urgències – 2018
Borsa de treball – Farmacèutics/Farmacèutiques – 2018
Borsa de treball – Fisioterapeutes – 2018
Borsa de treball – Infermers/es – 2018
Borsa de treball – Llevadors/es 2018
Borsa de treball – Marmitons/es de cuina i cafeteria – 2018
Borsa de treball – Netejadors/es – 2018
Borsa de treball – Portalliteres – 2018
Borsa de treball – Psicòlegs/Psicòlogues – 2018
Borsa de treball – Tècnics/tècniques de radiologia – 2018
Borsa de treball – Tècnics/tècniques de laboratori – 2018
Borsa de treball – Treballadors/es socials – 2018

Llistats definitius de la Borsa de Treball de Tortosa Salut S.L. publicat octubre 2017

A continuació podeu consultar els llistats definitius de la Borsa de Treball de Tortosa Salut S.L. publicat l’octubre de 2017:

Borsa de treball – Ajudants/es de manteniment
Borsa de treball – Ajudants/es de rober
Borsa de treball – Auxiliar de serveis informàtics
Borsa de treball – Auxiliars administratius/ves
Borsa de treball – Auxiliars d’infermeria
Borsa de treball – Educadors/es socials
Borsa de treball – Facultatius/ves de cirurgia general
Borsa de treball – Facultatius/ves en medicina del treball
Borsa de treball – Farmacèutics/Farmacèutiques
Borsa de treball – Fisioterapeutes
Borsa de treball – Infermers/es
Borsa de treball – Llevadors/es
Borsa de treball – Marmitons/es de cuina i cafeteria
Borsa de treball – Netejadors/es
Borsa de treball – Portalliteres
Borsa de treball – Psicòlegs/Psicòlogues
Borsa de treball – Tècnics/tècniques especialistes en imatge per al diagnòstic
Borsa de treball – Tècnics/tècniques especialistes en laboratori de diagnòstic clínic
Borsa de treball – Treballadors/es socials